Декларация за поверителност

Фирма Боннер ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на регистрация и заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни. При спазването на действащото законодателство, Боннер ООД може да използва личните данни за Потребител единствено и само за целите, предвидени в договора. Целите, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата за морала и добрите нрави. Фирма Боннер ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица- държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изрично писмено съгласие на потребителя;
  • информацията е изискана от държавните органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Loading...
Loading...