Условия и срокове

I. Общи Условия

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

При посочване на грешен или неверен адрес, лице за контакт и телефонен номер при подаване на заявката, Боннер ООД не се обвързва със задължение да изпълни поръчката. Фирмата не носи отговорност при посочени неверни и/или непълни данни в направена поръчка на www.dick-bg.com.

При липса на складова наличност от заявената стока, фирмата в рамките на 3 (три) работни дни след получаването на поръчката уведомява потребителя за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или телефонен номер.

Отговорност на Потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени и т.н, за да е своевременно информиран, в случай че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Боннер ООД преди извършването й поръчки.


II. Цени на стоки и цени за доставка
Всички цени обявени в сайта са в български лева с включен ДДС.
Цените, посочени на сайта не включват доставката. Цените за доставка се генерират автоматично, в зависимост от теглото и мястото за доставка.
Всички цени обявени на www.dick-bg.com са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Боннер ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоките са крайни и включват всички такси и данъци. Плащането се извършва при доставката, чрез услугата наложен платеж на куриерската фирма.


III. Връщане на стока
Закупена стока може да бъде върната в рамките на 14 дневен срок по силата на член 50 от ЗЗП, в случай че:
- е в същото състояние, в което е била доставена (няма драскотини, увреждания, непълен комплект, увредена опаковка /кутия, токови удари);
- стоката се придружава с копие от касовата бележка, удостоверяваща плащането;
При неизпълнение на тези условия Боннер ООД си запазва правото да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
Потребителят е длъжен да уведоми писмено Боннер ООД относно желанието си да върне стоката/стоките посредством тази възможност на сайта (при регистриран профил), или на имейл: import@bonner-bg.com и да я/ги върне на посочения адрес на Боннер ООД - Индустриална Зона, с.Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив. Всички разходи по връщането на стока, включително транспортни разходи, други куриерски и банкови такси свързани с възстановяването на платената цена за покупка, са за сметка на Потребителя.
Потребителят има право да получи само стойността на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й. При отказ за получаване на стоката Потребителят е длъжен да заплати всички разходи по връщането на стока, включително транспортни разходи и други куриерски такси.


IV. Гаранционни условия
За всички продукти в магазина важат гаранционните условия на съответния производител. Предоставената търговска гаранция е валидна само при правилен монтаж и експлоатация на стоките, съобразени с техническите им характеристики. Всеки Потребител, закупил стока от електронния магазин, има право на рекламация на стоката. Рекламацията трябва да бъде предявена писмено или устно на посочените адрес на Боннер ООД. Рекламацията трябва да е придружена от фактура/касова бележка, удостоверяващи извършеното плащане и документ за доставката. Боннер ООД няма задължение да удовлетворява рекламации, които не съдържат някои от посочените документи. В случай че рекламацията е основателна, Боннер ООД ще я удовлетвори в срок до 1 (един) месец от предявяването й. Веднага след получаването на пратката, но не по-късно от 24 часа, Потребителят следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, Потребителят следва да уведоми незабавно за вида и количеството им. Боннер ООД не носи отговорност за вреди, които са следствие от неправилна употреба, монтаж, експлоатация на стоките, както и няма задължение да удовлетворява рекламации, поради несъответствия, възникнали в резултат на горепосочените причини. Използването, третирането и обработването на стоките, предмет на настоящата оферта от Клиента/Потребителя, се осъществява на негов риск. Боннер ООД не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Потребителят възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработване, третиране или използване на стоките в широк смисъл. Потребителят се задължава да провери съответствието на стоките с целената употреба.

Loading...
Loading...
Loading...